LT News - шаблон joomla Оригами

14 May

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Written by 

วันนี้ (14 พ.ค. 62) เวลา 09.30 น. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้อง 01901 ชั้น 9 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรของภาครัฐและเอกชน มีตัวแทนจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 25 แห่ง เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) เช่น บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา, บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นต้น

Read 417 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th