LT News - шаблон joomla Оригами

25 February

โครงการอนุรักษณ์รากวัฒนธรรมและโครงการเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม

Written by 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอนุรักษ์รากวัฒนธรรม และโครงการเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวอีสาน อีกทั้งยังมีการแสดงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเครือข่าย ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการประกวดร้องเพลงและหางเครื่องโดยมีนักเรียน นักศึกษาจากต่างสถาบันร่วมแข่งขัน และให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

Read 285 times Last modified on Monday, 25 February 2019 02:59
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th