LT News - шаблон joomla Оригами

12 December

โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

Written by 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นการศึกษาเรียนรู้ทางด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร การสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาระบบนิเวศทางทะเลในเรื่องปะการัง กิจกรรมการปลูกปะการัง เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความสามัคคีและความสนุกสนานให้กับนักศึกษา

Read 224 times Last modified on Tuesday, 12 December 2017 10:09
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th