LT News - шаблон joomla Оригами

07 December

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะบริหารธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการการเงิน

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

* หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องมีบัญชีอินเทอร์เน็ตของตนเองในวันสอบ มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

Read 274 times Last modified on Thursday, 07 December 2017 11:02
Rate this item
(0 votes)