LT News - шаблон joomla Оригами

16 November

การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต

Written by 

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีคุณอุดมลักษณ์ ทองคำ ประชาสัมพันธ์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นักเทคนิคการแพทย์หญิง ศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา และรองศาสตราจารย์นิภาพรรณ ศรีพงษ์ กรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

Read 267 times Last modified on Thursday, 16 November 2017 02:28
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th