LT News - шаблон joomla Оригами


งานวิจัยระดับปริญญาตรี

งานวิจัยระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาระบบสั่งซื้อหนังสือ กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ระบบแนะนำอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ออกกำลังกาย
ระบบการจัดการ Coffee & Bakery ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านองศาศิลป์  
ระบบค้นหาเส้นทางการเดินรถโดยสารสองแถวในจังหวัดนครราชสีมา  
ระบบจองแพ็คเก็จทัวร์แทคกิ้ง กรณีศึกษา บริษัท JJ Adventure Tour  
ระบบจัดเก็บข้อมูลสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวออร์แกนิค  
ระบบจัดการข้อมูลการใช้บริการฟิตเนสโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระบบดูแลผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ  
ระบบทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
ระบบบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน
สื่อการสอนวิชาภูมิศาสตร์สำหรับเด็กด้วยเทคโนโลยี AR Sandbox