LT News - шаблон joomla Оригами

07 September

โครงการ “Bangchak YY contest”

Written by 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาจัดกิจกรรม Bangchak YY contest – ESAN campus สัมมนาปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ วิธีคิดในการวางแผนธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและตระหนักถึงการแก้ปัญหาสังคมไปพร้อมกัน ในโครงการ “Bangchak YY contest ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Bangchak Yunus&Youth Social Business Design Contest 2018 มีความมุ่งหวังที่จะสร้างพลังให้กับเยาวชนในการแก้ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ผ่านทางโซลูชันทางธุรกิจเพื่อสังคมที่มีศักยภาพโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจพลังงานจากชีวมวล การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และธุรกิจค้าปลีก เปลี่ยนปัญหาคุณแม่วัยใส คนไทยตกงาน สินค้าการเกษตรตกต่ำ ขยะล้นเมือง สู่สังคมไทยที่ยั่งยืน ด้วยธุรกิจแบบคนรุ่นไหม่ ทำธุรกิจได้ ช่วยสังคมด้วย

Read 1380 times Last modified on Friday, 07 September 2018 07:08
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th