Login

46 ปี ครบรอบหนองระเวียง     โพสเมื่อ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558

46 ปี ครบรอบหนองระเวียง

มทร.อีสาน ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียง ครบรอบ 46 ปี
ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน และแขกผู้มีเกียรติ 
ร่วมปลูกต้นไม้และทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียง ครบรอบ 46 ปี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 
ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน เพื่อเป็นการระลึกถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์หนองระเวียง ในการทำหน้าที่อนุรักษ์และปกปักพันธุกรรมพืช 
ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาและวิจัยทางธรรมชาติที่สำคัญในประเทศไทย และเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ศูนย์หนองระเวียง รวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน