คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 4 มกราคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานที่อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts