คณะบริหารธุรกิจ จับมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมวางแผนเพื่อจัดตั้งศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ได้ร่วมประชุมการวางแผนความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีตัวแทนระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมโดยมีเป้าหมายการก่อตั้งศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์สอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นี้จะให้ประโยชน์แก่บุคคลที่สนใจเข้าร่วมสอบใบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน การต่อยอดในสาขาอาชีพ การสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ และการทำงานร่วมกับองค์กรต่างชาติได้อีกด้วย

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts