ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบที่ใช้งานประเมินอาจารย์ไม่เป็นความลับ 

การประเมินอาจารย์ต้องเป็นความลับ

สมัครสมาชิก เข้าระบบก็รู้หมดซิครับว่าใครประเมิน  แล้วนักศึกษาจะกล้าประเมินความจริงหรอครับ

หรือว่าทางมหาลัยต้องการให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ ดีหมดทุกคนถึงใช้มาตรการนี้ ทางมหาลัยจะทำแบบนี้เพื่ออะไรครับ

ความจริงต้องเป็นความจริงอยู่ดีแหละครับ 

 
ตั้งโดย : นามแฝง เมื่อ 29 กันยายน 2554 @ 14:23

คำตอบ และข้อเสนอแนะ

การ ประเมินอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา สามารถประเมินได้ตามความเป็นจริง โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถทราบเพียงว่านักศึกษาคนไหน ประเมินหรือยังไม่ประเมินเท่านั้น อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ประเมินให้คะแนนการประเมินเท่าไหร่  นักศึกษาจึงไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องดังกล่าว การประเมินอาจารย์ผู้สอน มีวัตถุประสงค์ เพื่อคณะฯ จะนำผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ตอบโดย : รองศาสตราจารย์สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์  เมื่อ 30 กันยายน 2554 @ 10:23
ตำแหน่ง : คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ

 
โหวด