Print

ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562

 

ตารางสอบภาษาอังกฤษและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสอทธิ์สอบโครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ฯ (Exit Exam) - 27 มีนาคม 2562