Print

ดาวน์โหลด

Written by Super User. Posted in Basic

Print

ตารางสอบ

Written by Super User. Posted in Basic

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563

 

ตารางสอบภาษาอังกฤษและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสอทธิ์สอบโครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ฯ (Exit Exam) - 27 มีนาคม 2562