LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 "Professional Competence for Learning Society" ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 35 ห้องตะโกราย 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาการบัญชี